SOCIOS

Actualmente a Asociación conta con 128 Socios

A cuota de socio é de 10 euros o ano.