REUNION ANUAL

REUNIÓN ANUAL A TODAS AS SOCIAS E SOCIOS DA “ASOCIACIÓN DEPORTIVA MONDARIZ”

A toda-las socias e socios da “Asociación Deportiva Mondariz”

A Asociación Deportiva Mondariz , convoca a todas as suas socias y socios a asamblea xeral ordinaria que tendrá lugar o próximo sábado día 25 de marzo de 2017, no Centro Social de Mondariz, as 20:00 como primeira e única convocatoria, co seguinte orden do día:

  1. Lectura e aprobación, si procede, da acta anterior.
  2. Memoria de actividades e estado de Contas do periodo 2016.
  3. Plan de actuacións e presuposto para o periodo 2016.
  4. Eleccións de membros de la Xunta Directiva.
  5. Rogos y Preguntas.

Atentamente: Asociación Deportiva Mondariz.

Os comentarios están pechados.