Politica de privacidade

A privacidade é unha prioridade en admondariz.org. Como responsables desta web, queremos ofrecerche as maiores garantías legais en relación coa túa privacidade e explicarche coa maior claridade e transparencia posible, todo o ten que ver coa o tratamento de información persoal dentro desta web.

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no sitio web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo Sitio web.

admondariz.org adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos teus datos persoais

Propietario: Asociación Deportiva Mondariz
Nome da Web: admondariz.org
Correo electrónico: info@admondariz.org
Enderezo: Rúa Ramón y Cajal 1, 36870 Mondariz.

Finalidade do tratamento dos teus datos persoais

En admondariz.org trátase a información proporcionada polas persoas interesadas co fin de xestionar as subscricións á lista de correo e moderar os comentarios na web.

admondariz.org solicitará os Datos de Carácter Persoal dos Usuarios, a través de formularios en liña, vía Internet. Os Datos de Carácter Persoal solicitados, en función de cada caso poderán ser, entre outros: nome, apelidos, correo electrónico e conexión de acceso.

Non se tomarán decisións automatizadas en base ao devandito perfil. En concreto, os datos recolleitos utilizaranse para:

  1. Responder os requirimentos dos usuarios de minhor.gal, mediante o sistema de comentarios a web. Por exemplo, se o usuario deixa a súa información persoal no formulario de comentarios nna web, poderase utilizar eses datos para responder á súa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  2. Xestionar as subscricións á lista de correo e enviar periodicamente boletíns con novos artigos.
  3. Garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

Os teus datos persoais poderán ser tratados posteriormente coa finalidade de realizar estatísticas. Non se usarán para realizar ningunha acción comercial.

En ningún caso esta web cederá os datos persoais dos seus usuarios a terceiros sen informarlles previamente e requirir o seu consentimento. Non é necesario que facilites ningún dato de carácter persoal para a navegación por esta web.

Tempo de conservación dos teus datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante: 5 anos para manter un histórico de consultas e contactos.

O tempo de conservación de datos dos subscritores estará supeditado á baixa voluntaria do usuario á lista de correo.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para realizar comentarios nesta web e subscribirse á lista de correo requírese o consentimento con esta política de privacidade.

O envío de información (nunca ofertas prospectivas ou comerciais de produtos e servizos) está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Destinatarios a quen se comunicará os datos

Os datos comunicaranse ás seguintes empresas que prestan servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade. Manifesto Miñor comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

  • Aloxamento: ww.OVH.es
  • Plataforma web: WordPress.org
  • Plataforma de envío de boletíns: MailChimp. Mailchimp, da empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Xeorxia limited liability company. Esta empresa atópase situada en EEUU. Recentemente asinouse un Convenio entre a UE e EEUU baixo o nome Privacy Shield (escudo de privacidade entre a UE–EEUU) e todas as empresas baixo devandito Convenio teñen unha protección adecuada, polo que está permitido a transferenciainternacional de datos. Mailchimp está acollida ao escudo de privacidade, polo que cumpre coas medidas de seguridade impostas pola lexislación Europea. Por tanto, o usuario é consciente e acepta que os seus datos persoais serán almacenados por Mailchimp, para a subscrición e o envío de boletíns electrónicos.

Dereitos do usuario ao facilitar os seus datos

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en admondariz.org están a tratarse datos persoais que lles conciernan, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos.

Asociación Deportiva Mondariz deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperioso, ou o exercicio da defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos por correo electrónico a: info@admondariz.org

Como se obteñen os datos nesta web

Os datos persoais que se tartan en admondariz.org proceden de:

  1. Formulario de subscrición: Neste caso, solicítanse os seguintes datos persoais: Nome e correo electrónico para xestionar a lista de correo e enviar boletíns. Con estes datos, facilitados polo usuario, realízase a subscrición á lista de correo mediante a ferramenta MailChimp. Os boletíns electrónicos ou newsletter están xestionados por MailChimp.
  2. Formulario de comentarios: Mediante o sistema de comentarios nativo da plataformra WordPress. org solicítanse os seguintes datos persoais: Nome, Web, correo electrónico e dirección IP da conexión. Con estes datos é posible moderar os comentarios e contestar as dúbidas e preguntas dos usuarios.
  3. Cookies: Cando o usuario rexístrase ou navega nesta web, almacénanse “cookies”. O usuario pode consultar en calquera momento a política de cookies para ampliar información sobre o uso de cookies e como desactivalas. Máis información: Política de cookies.

En ningún caso estes datos utilizaranse para realizar promocións e ofertas especiais, de produtos ou servizos.

As categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos, concretamente, nome e correo electrónico.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Exactitude e veracidade dos datos

O Usuario garante que os datos persoais facilitados a través dos diferentes formularios son veraces, quedando obrigado a comunicar calquera modificación dos mesmos. Igualmente, o Usuario garante que toda a información facilitada corresponde coa súa situación real, que está posta ao día e é exacta. Ademais o Usuario obrígase a manter en todo momento os seus datos actualizados, sendo o único responsable da inexactitud ou falsidade dos datos facilitados e dos prexuízos que poida causar por iso a Asociación Deportiva Mondariz como titular da web admondariz.org

Cambios na presente política de privacidade

A Asociación Deportiva Mondariz resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o Prestador anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Correos comerciais

De acordo coa LSSICE, a Asociación Deportiva Mondariz non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. Nunca se remitirán promocións nin ofertas puntuais propias e terceiros, nin sequera no caso de que se conte coa autorización dos destinatarios.