Aviso legal

Identificación e contacto do propietario da web

admondariz.org (en diante a web) é propiedade de la Asociación Deportiva Mondariz (en diante o Titular) con domicilio en Rúa Ramón y Cajal 1, 36870 Mondariz, Pontevedra, e correo electrónico info@admondariz.org

Ámbito de aplicación

A navegación polo sitio web do Titular implica asumir a condición de usuario e a aceptación absoluta do manifestado neste Aviso Legal.

Propiedade intelectual e industrial

Os contidos da Web, por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial, vaixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Non comercial 4.0 Internacional

Vostede é libre de:
  • Compartir — copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato
  • Adaptar — remesturar, transformar e recrear sobre o material

O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

Normas comúns de uso da web.

O usuario comprométese a facer un uso da Web de acordo ás seguintes normas:

  • Non publicará comunicacións comerciais a través do sitio web.
  • Non recompilará contido ou información doutros usuarios.
  • Non cargará virus nin código malintencionado de ningún tipo.
  • Non solicitará información de inicio de sesión nin accederá a unha conta pertencente a outro usuario.
  • Non molestará, intimidará nin acosará a ningún usuario.
  • Non realizará actos ilícitos, enganosos, malintencionados ou discriminatorios no sitio web, de acordo a estas condicións e ao ordenamento xurídico español.
  • Non fará nada que poida poñer en perigo a seguridade da súa conta, especialmente respecto do seu contrasinal. De feito, comunicará calquera incidencia relacionada co seu contrasinal, conta, vulneración da confidencialidade dos teus datos, perigo ou ameaza detectada na seguridade dos seus datos.

O Titular poderá eliminar calquera contido ou suspender o servizo se segundo o seu propio criterio, incumpre calquera das normas e obrigacións descritas neste Aviso Legal.

Para calquera consulta ou aclaración sobre estas normas comunitarias en particular ou estas condicións en particular, pode contactarnos vía email.

Ligazóns e limitación de responsabilidade.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao Titular. En todo caso, deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o Titular, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

O Titular non se responsabiliza do uso que cada usuario déalle aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. O contido da Web é de carácter xeral e meramente informativo.

O Titular non asumirá responsabilidade polo contido ou funcionamento de webs de terceiros aos que o usuario poida acceder mediante calquera tipo de ligazón.

O Titular declina calquera responsabilidade, ata onde permita o ordenamento xurídico, polos danos e prexuízos derivados da presenza de virus, das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade, á honra, á intimidade ou sobre publicidade ilícita.

Se algún usuario ou terceiro considera que na Web está a cometerse algún ilícito de calquera tipo debe remitir unha comunicación ao Titular á dirección de email que aparece nos nosos datos identificativos. Deberá identificarse debidamente especificando os feitos que denuncia.

Privacidade.

Se na Web solicitásense datos persoais, o Titular será responsable dos mesmos e trataraos con absoluta confidencialidade e seguridade. Poderá atopar máis información sobre a nosa política de privacidade e política de cookies nas páxinas específicas de información sobre esa cuestión.

Lexislación aplicable, solución de cuestións controvertidas e foro competente

O uso da Web rexerase pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da Web, será sometido á xurisdición non exclusiva dos Xulgados e Tribunais do municipio onde radica o domicilio social do Titular, salvo que a normativa en vigor ou o código de conduta estableza foro distinto.